Via este o editură independentă, care s-a născut ca un spațiu al experimentării, dincolo de un simplu program editorial; un atelier în care din cititori am devenit editori, purtați de pasiunea pentru cartea de calitate. Schimbarea ne-a părut tot atât de naturală precum dorința fiilor de a deveni la rândul lor părinți.

      În vremea chestionării valorilor, mai este editorul unul din profeții cetății, rol pe care i-l rezervă societățile moderne? Întrebarea apasă mai mult asupra micului editor. Aceasta, dacă nu e un simplu antreprenor ghidat exclusiv de dorința succesului commercial, într-un domeniu redus la statutul de ramură a industriei de entertainment. Făcând ecou unei ziceri orientale, credem că rolul editorului independent e mai degrabă de a surprinde orizontul larg al întrebării decât de a aduce neapărat răpunsuri. Credem că vitalitatea unei culturi depinde și de calitatea micului editor, cu adevărat independent, liber de constrângerile editării industriale.

     Editura Via propune un program editorial centrat pe problematica valorilor, în declinarea lor tradițională sau în cea culturală recentă. Cărțile Via vor să participe la dialogul timpului nostru despre valori, fie ele înțelese ca realități date sau ca noțiuni construite. Proiectul Via înțelege să contribuie astfel la ceea ce s-ar putea numi dezosificare axiologică, etapă necesară evitării oricărei fosilizări a valorii. Fiecare volum se vrea a fi o contribuție la edificarea unei autentice culturi dialogice.

     Axat într-un prim timp pe editarea de carte religioasă și laică pentru copii, proiectul editorial vizează atingerea progresivă a zonei culturale și a celei științifice. Deschiderea înspre proiecte literare originale ține de ambiția noastră de a cultiva litera vie, roditoare.

     În câmp teologic, demersul Editurii Via este unul mistagogic, de deslușire a tainei creștine în lumea de azi.

     Într-un timp al nivelărilor și al interesului pentru global, evitarea superficialității trece prin atenția pentru detaliu și lucrurile «mărunte». Demersul Via se situează în această echilibristică între privirea îndepărtată și privirea de aproape, ca într-un joc al lentilelor, în căutarea semnificantului. Un program editorial în contrapunct…